Μεγέθυνση

Νικόλαος Μάντζαρος

Nikolaos Mantzaros

Βιογραφία

Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος ήταν Έλληνας συνθέτης, ιδρυτής της μουσικής Επτανησιακής Σχολής. Θεωρείται ένα από τους ανθρώπους που έβαλαν τις βάσεις για την ελληνική έντεχνη μουσική.
The above text from the Wikipedia article "Νικόλαος Μάντζαρος" text is available under CC BY-SA 3.0.

Most viewed music

Most listened to music

All music


Other names

el:Νικόλαος Μάντζαρος, es:Nicolaos Mantzaros, fr:Nikólaos Mántzaros, ru:Мандзарос, Николаос, uk:Ніколаос Мандзарос