Αξιολογήσεις του/της Piano Sonata No. 20

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

1 review(s)

Piano Sonata No. 20 Rating: 1.00 out of 5 based on 1 reviews.
    • Δεν ήμουν σε θέση να χαμηλώσετε το σκορ. Στη συνέχεια φαίνεται η ευγνωμοσύνη για έχοντας κατεβάσει καταλαβαίνετε;

    • Rodolfo F Friz · 1 Φεβρουάριος 2013