Αξιολογήσεις του/της Also sprach Zarathustra

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

1 review(s)

Also sprach Zarathustra Rating: 5.00 out of 5 based on 1 reviews.
    • Δείχνει την ουσία του έργου του Ρίχαρντ Στράους ως συνθέτη που ανοίγει το δρόμο για τη σύγχρονη κλασική μουσική.

    • Jean Dimas Rodrigues da Mata · 1 Ιανουάριος 2016