Αξιολογήσεις του/της Concerto for 2 Harpsichords

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

1 review(s)

Concerto for 2 Harpsichords Rating: 5.00 out of 5 based on 1 reviews.
    • Θα προσπαθήσω να παίξει αυτό το κομμάτι.
      ήρθε κάτω από την προσοχή μου, αφού είδε Aisling Casey και Nigel Kennedy επιδόσεις στο YouTube

    • Jan van Harten · 28 Μάιος 2011