Εθνικός ύμνος της Ιταλίας (Il Canto degli Italiani)

Φωνή

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Αξιολογήσεις

Εθνικός ύμνος της Ιταλίας (Il Canto degli Italiani) Φωνή Rating: 4.36 out of 5 based on 25 reviews.
Click to rate

Σχετικά με Εθνικός ύμνος της Ιταλίας

Ο εθνικός ύμνος της Ιταλίας γράφτηκε το φθινόπωρο του 1847 από έναν φοιτητή και πατριώτη, τον Γκοφρέντο Μαμέλι, σε μουσική του Μικέλε Νοβάρο. Ο ύμνος γεννήθηκε σε κλίμα πατριωτικό, όταν η Ιταλία πολεμούσε την Αυστρία.
The above text from the Wikipedia article "Εθνικός ύμνος της Ιταλίας" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other arrangements

Free sheet music on other sites

Other users also liked