Εθνικός ύμνος των Ολλανδικών Αντιλλών (Anthem without a title)

Φωνή, Πιάνο

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Be the first to add a recording or video.

Αξιολογήσεις

Click to rate

Σχετικά

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

Σχετικά με Εθνικός ύμνος των Ολλανδικών Αντιλλών

Ο Ύμνος χωρίς τίτλο είναι ο άτιτλος εθνικός ύμνος που χρησιμοποιείται στις Ολλανδικές Αντίλλες. Γράφτηκε στα αγγλικά από την Ζαχίρα Χιλιμάν από τον Άγιο Μαρτίνο και μεταφράστηκε στην γλώσσα Παπιαμέντο από την Λουσίλ Μπέρι-Χάσετ από το Κουρασάο. Ο ύμνος είναι γραμμένος σε δύο από τις επίσημες γλώσσες των Ολλανδικών Αντιλλών. Η τρίτη επίσημη γλώσσα είναι τα ολλανδικά. Ο ύμνος καθιερώθηκε το 2000. Εκτός από τον ύμνο αυτόν, πολλά νησιά των Ολλανδικών Αντιλλών έχουν τους δικούς τους ύμνους.
The above text from the Wikipedia article "Εθνικός ύμνος των Ολλανδικών Αντιλλών" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other users also liked