Εθνικός Ύμνος Αυστραλίας (Advance Australia Fair)

Φωνή, Πιάνο

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Αξιολογήσεις

Εθνικός Ύμνος Αυστραλίας (Advance Australia Fair) Φωνή, Πιάνο Rating: 4.23 out of 5 based on 22 reviews.
Click to rate

Σχετικά

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

Σχετικά με Εθνικός Ύμνος Αυστραλίας

To Advance Australia Fair (Προχώρα όμορφη Αυστραλία) είναι ο εθνικός ύμνος της Αυστραλίας. Συνθέτης του είναι ο Πίτερ Ντοντς Μακόρμικ (Peter Dodds McCormick) και η πρώτη του εκτέλεση ήταν το 1878. Ωστόσο, καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος μόλις το 1984.
The above text from the Wikipedia article "Εθνικός Ύμνος Αυστραλίας" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other users also liked