Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Φωνή, Πιάνο

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Αξιολογήσεις

Ύμνος εις την Ελευθερίαν Φωνή, Πιάνο Rating: 4.35 out of 5 based on 23 reviews.
Click to rate

Σχετικά

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

Σχετικά με Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν (πολυτονικά: Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν) είναι ποίημα που έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός το 1823, τμήμα του οποίου αποτελεί τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας (από το 1865) και της Κύπρου από το 1966. Είναι ο μεγαλύτερος εθνικός ύμνος στον κόσμο σε μέγεθος, αποτελούμενος από 158 στροφές ή 632 στίχους.
The above text from the Wikipedia article "Ύμνος εις την Ελευθερίαν" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other users also liked