Εθνικός ύμνος της Νιγηρίας (Arise, O Compatriots)

Φωνή, Πιάνο

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Αξιολογήσεις

Εθνικός ύμνος της Νιγηρίας (Arise, O Compatriots) Φωνή, Πιάνο Rating: 4.44 out of 5 based on 9 reviews.
Click to rate

Σχετικά

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

Σχετικά με Εθνικός ύμνος της Νιγηρίας

"Arise, O Compatriots" (Εγερθείτε, Ω Συμπατριώτες) είναι ο εθνικός ύμνος της Νιγηρίας. Καθιερώθηκε το 1978. Οι στίχοι του αποτελούν συνδυασμό λέξεων και φράσεων που προέρχονται από πέντε εκ των καλύτερων συμμετοχών που κέρδισαν τον εθνικό διαγωνισμό. Η μελοποίηση των στίχων έγινε από την Νιγηριανή Ορχήστρα της Αστυνομίας επί δικτατορίας. Διευθυντής της ορχήστρας της αστυνομίας ήταν τότε ο Μπένεντικτ Ελίζε Οντιάσε.
The above text from the Wikipedia article "Εθνικός ύμνος της Νιγηρίας" text is available under CC BY-SA 3.0.

More music by Various

Other users also liked