Εθνικός Ύμνος του Τουρκμενιστάν (National anthem of Turkmenistan)

Φωνή, Πιάνο

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Be the first to add a recording or video.

Αξιολογήσεις

Εθνικός Ύμνος του Τουρκμενιστάν (National anthem of Turkmenistan) Φωνή, Πιάνο Rating: 1.00 out of 5 based on 1 reviews.
Click to rate

Σχετικά

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

Σχετικά με Εθνικός Ύμνος του Τουρκμενιστάν

The national anthem of Turkmenistan is called the National Anthem of Independent Neutral Turkmenistan (sometimes also Independent, Neutral, Turkmenistan State Anthem, a literal translation from Turkmen: Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni/Гарашсыз, Битарап Түркменистаның Дөвлет Гимни). The lyrics were originally written by the first president of Turkmenistan, Saparmurat Niyazov (also known as Turkmenbashi, Turkmen: Türkmenbaşy/Түркменбашы). Niyazov died on 21 December 2006, and two years after his death the reference to Turkmenbashi in the chorus was replaced with the people, among other minor changes to the lyrics. The text of the anthem is given here in its present form, followed by the original text from the Niyazov period. The National Anthem is played at the start of Radio and Television broadcasts at 6:55am and played again when radio and television stations sign-off.
The above text from the Wikipedia article "National anthem of Turkmenistan" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other users also liked