Ελβετικός ψαλμός (Schweizerpsalm)

Φωνή, Πιάνο, Duet

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Αξιολογήσεις

Ελβετικός ψαλμός (Schweizerpsalm) Φωνή, Πιάνο, Duet Rating: 5.00 out of 5 based on 2 reviews.
Click to rate

Σχετικά

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

Σχετικά με Ελβετικός ψαλμός

The Swiss Psalm (German: Schweizerpsalm, French: Cantique suisse, Italian: Salmo svizzero, Romansh: Psalm Svizzer ) is the national anthem of Switzerland.
The above text from the Wikipedia article "Swiss Psalm" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other arrangements