Θεέ υπερασπίσου τη Νέα Ζηλανδία (God Defend New Zealand)

Māori lyrics

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Αξιολογήσεις

Θεέ υπερασπίσου τη Νέα Ζηλανδία (God Defend New Zealand) Māori lyrics Rating: 5.00 out of 5 based on 1 reviews.
Click to rate

Σχετικά

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

Σχετικά με Θεέ υπερασπίσου τη Νέα Ζηλανδία

Ο 'God Defend New Zealand (Θεέ Υπερασπίσου τη Νέα Ζηλανδία) είναι ένας από τους εθνικούς ύμνους της Νέας Ζηλανδίας μαζί με τον God Save the Queen. Παρόλο που αναγνωρίζονται και οι δύο ως εθνικοί ύμνοι, χρησιμοποιείται συνήθως ο πρώτος.
The above text from the Wikipedia article "Θεέ υπερασπίσου τη Νέα Ζηλανδία" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other arrangements

Other users also liked