Λα Μπαγιαμέσα (La Bayamesa)

Πιάνο

Μικρογραφία παρτιτούρα