Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Toccata No. 6 Πιάνο

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

1 review(s)

Toccata No. 6 Πιάνο Rating: 5.00 out of 5 based on 1 reviews.
    • Μεγάλη. Μου αρέσει να θέσει το ζήτημα της αντιστροφής της διαρροής σε μια δεδομένη στιγμή. Και το countersubject χρώμα.

    • Juanete Jiménez Arriago · 14 Ιούλιος 2011