Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Variation & Fugue on a Theme by Handel Πιάνο

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

1 review(s)

Variation & Fugue on a Theme by Handel Πιάνο Rating: 5.00 out of 5 based on 1 reviews.
    • Όμορφο τραγούδι. Και ακόμα δεν τόσο συχνά ακούσει.

    • maria luisa · 7 Ιανουάριος 2013