Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Symphony No. 41 Full Score

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

2 review(s)

Symphony No. 41 Full Score Rating: 5.00 out of 5 based on 3 reviews.
  • Είναι η πιο όμορφη συμφωνία του Μότσαρτ, αυτή που ολοκληρώνει τον κύκλο των Συμφωνικής του Μότσαρτ και αυτή που ξεκίνησε τον νέο τρόπο σύλληψης της συμφωνίας όχι μόνο από την άποψη της ακρόασης, αλλά κυρίως από την άποψη της σύνθεσης και από την οποία ο Μπετόβεν πήρε το σημείο εκκίνησης για τον νέο τρόπο σύνθεσης ξεκινώντας από ένα κύτταρο και αναπτύσσοντας το σε όλα τα τμήματά του μέχρι να φτάσει στον κόσμο που κάθε Συμφωνική θέλει να εκφράσει.

  • Silvano Marchese · 12 Νοέμβριος 2019
  • Θέλω να το κατεβάσετε
   Žlrnpmŝzn
   Ŝgevŝevŝ
   Ŝgevaŝ
   Ŝzaŝ57ynv8
   zazŝ75uk750
   Ŝ76uv07ŝ5va
   86vaaŝ75vs
   h97apz86a
   h9šn7ampzs
   Ŝ75vs6šŝnk6vy

  • макс · 4 Φεβρουάριος 2013