Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Καντάτα 156 (Cantata No. 156) Vocal score

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

6 review(s)

Καντάτα 156 (Cantata No. 156) Vocal score Rating: 3.86 out of 5 based on 7 reviews.
  • Αριστοτεχνική. Αλλά είναι τότε, Μπαχ.

  • playagain · 8 Ιανουάριος 2014
  • Μην σταματήσετε για να θαυμάσετε την ικανότητα της ανθρώπινης δημιουργίας.

  • joab antonio de souza · 10 Ιούνιος 2011
  • εξηγείται η συνεχής θραύσματα των σημειώσεων

  • paolo sarasini · 8 Απρίλιος 2011