Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Rosita Κιθάρα

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

3 review(s)

Rosita Κιθάρα Rating: 5.00 out of 5 based on 3 reviews.
    • Είναι ένα κομμάτι της μέτριας δυσκολίας, ωστόσο αρκετά, και επιτρέπει ο ερμηνευτής να συσχετίσετε τεχνική και μουσική ευαισθησία.

    • Moacir C. Morais · 31 Ιανουάριος 2015