Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Fantasia and Fugue Original version

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

5 review(s)

Fantasia and Fugue Original version Rating: 4.83 out of 5 based on 6 reviews.
    • Βαθμολογία από σκληρό τρέξιμο, αλλά μεγάλη στα αυτιά, Bach ήταν τουλάχιστον μια μουσική ιδιοφυΐα!

    • Samuel Dantas Matos de Queiroz · 19 Μάρτιος 2013