Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Herzlich tut mich verlangen Original version

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

2 review(s)

Herzlich tut mich verlangen Original version Rating: 5.00 out of 5 based on 2 reviews.
    • Πρόκειται για ένα έργο του JS Bach, την ασύγκριτη πλοίαρχος του Μπαρόκ. Δεν υπάρχει τίποτα να πω, απλά πάρτε το καπέλο σας μακριά!

    • Nahum Pereira · 2 Απρίλιος 2011