Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Pieces de Clavecin Book 1

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

1 review(s)

Pieces de Clavecin Book 1 Rating: 5.00 out of 5 based on 1 reviews.
    • Μόνο πενήντα δύο έργα Duphly γνωστό, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του σε τέσσερις τόμους της μουσικής τσέμπαλο που αναφέρονται ανωτέρω. Οι τίτλοι των εργασιών που αναφέρονται σε γνωστά προστάτες της τέχνης (π.χ. La Victoire, la de Sartine) ή άλλων συνθετών (π.χ. La Forqueray). αργά μουσική του περιέχει στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις αρχές της κλασικής κίνημα - π.χ. η χρήση του μπάσου Alberti, αρκετά διαφορετική από την Jean-Philippe Rameau ή François Couperin.

    • Azucena Gonzalez · 31 Ιανουάριος 2010