Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Prelude and Fugue Original version

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

2 review(s)

Prelude and Fugue Original version Rating: 5.00 out of 5 based on 2 reviews.
    • Όμορφη μουσική για πιάνο που αποτελείται από Bach.

    • Samuel Dantas Matos de Queiroz · 1 Μάρτιος 2014
    • ευχαριστώ όλους για αυτή την όμορφη φύλλα

    • tutku · 29 Ιούλιος 2011