Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Aruba Dushi Tera Φωνή, Πιάνο

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

2 review(s)

Aruba Dushi Tera Φωνή, Πιάνο Rating: 4.00 out of 5 based on 2 reviews.
  • Ευχαριστούμε. Αλλά το όνομα είναι Aruba Dushi Tera.
   Στο φύλλο αυτό διαβάζει Tera του Deshi Αρούμπα. Παρακαλώ διορθώστε. Ευχαριστούμε.

  • Raquel · 16 Μάρτιος 2014
  • super cool

  • elisa peters · 11 Μάρτιος 2011