Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Amhrán na bhFiann English lyrics

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

6 review(s)

Amhrán na bhFiann English lyrics Rating: 4.86 out of 5 based on 7 reviews.
    • Αυτό φαίνεται να είναι μια εύκολη, σαφή έκδοση για μουσικούς και τραγουδιστές. Ανυπομονώ για τη χρήση αυτή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την παρέλαση του Patrick St μας στις Βρυξέλλες.

    • Mary-Jo Mullarkey · 2 Μάρτιος 2015
    • καλή παρουσίαση της μουσικής. Το κείμενο είναι ίσως λίγο μικρό.

    • Fenton Clare · 5 Μάιος 2013