Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Aegukka Φωνή

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

3 review(s)

Aegukka Φωνή Rating: 5.00 out of 5 based on 4 reviews.
  • Παρά την κατάσταση της ζωής στη χώρα αυτή, που περιέχει ένα πολύ όμορφο από κάθε άποψη, τόσο λυρικό και μουσικό ύμνο

  • Victor Montiel · 27 Απρίλιος 2016
  • Λατρεύω τον ύμνο της Βόρειας Κορέας. Είναι μουσικά καλά κάνει και έχει πολλά κότσια πατριωτικό.

  • Manuel dos Santos Fonseca · 9 Φεβρουάριος 2015
  • Όμορφο τραγούδι και όμορφες σκέψεις της μια ένδοξη τόπος και άνθρωποι! Μπορεί να είναι τελικώς νικήτρια κατά το λευκό χριστιανική evil-doers.

  • mohammedx · 21 Ιούνιος 2013