Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της Piano Sonata No. 23 "Appassionata" 2. Andante con moto

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

4 review(s)

Piano Sonata No. 23 "Appassionata" 2. Andante con moto Rating: 5.00 out of 5 based on 4 reviews.
    • μεγάλο έργο του Μπετόβεν, την τάξη της πρωτοτυπίας και της συναισθηματικότητας

    • john wayne · 28 Ιανουάριος 2011