Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της French Suite No. 3 Τσέμπαλο, Πιάνο, Κλειδοκύμβαλο

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

7 review(s)

French Suite No. 3 Τσέμπαλο, Πιάνο, Κλειδοκύμβαλο Rating: 4.43 out of 5 based on 7 reviews.
    • nic JKT po jensj δ ajbd sjhs HD ΗΗϋ dhhdhdhdh DJD jd.d JHS jdnjksbdhHjJjed

    • Nickt · 6 Οκτώβριος 2015
    • Σας ευχαριστώ πολύ για τη βαθμολογία, θα κάνω μια μεταγραφή για κιθάρα και αυτή η έκδοση είναι πολύ καλή. Όλα τα έργα του Μπαχ μεγάλη.

    • marina parilli · 13 Νοέμβριος 2011