Τσέμπαλο

Βασική αναζήτηση
 • You can search for a title, composer, instrument ...
 • Choose an order for your search results.
Προηγμένη αναζήτηση
 • Search by title.
 • Search by instrument.
 • Search by lyricist.
 • Search by type.
 • Search by opus number.
 • Search by cycle.
 • Search by tonality.
 • Search by year of composition.
 • Search by place of composition.

103 pieces found

Results 1 - 20

  • Air
  • Γκέοργκ Χαίντελ
  • Aylesford Pieces | Σι ύφεση μείζονα
  • Allegro
  • Γκέοργκ Χαίντελ
  • Aylesford Pieces | Ρε ελάσσονα
  • Allemande
  • Γκέοργκ Χαίντελ
  • Aylesford Pieces | Λα ελάσσονα
  • Applicatio
  • Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ
  • BWV 994 | Clavier-Büchlein for Wilhelm Friedemann Bach | Ντο μείζονα
  • Canon in D
  • Γιόχαν Πάχελμπελ
  • Ρε μείζονα
  • Concerto
  • Γκέοργκ Χαίντελ
  • Aylesford Pieces | Σολ μείζονα
  • Duet No. 2
  • Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ
  • BWV 803 | Clavier-Übung III | Φα μείζονα
  • Entrée
  • Γκέοργκ Χαίντελ
  • Aylesford Pieces | Σολ μείζονα
  • French Suite No. 1
  • Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ
  • BWV 812 | Ρε ελάσσονα
  • French Suite No. 2
  • Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ
  • BWV 813 | Ντο ελάσσονα
  • French Suite No. 3
  • Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ
  • BWV 814 | Σι ελάσσονα

To request a piece click here.