Εθνικός ύμνος του Λιβάνου (Lebanese National Anthem)

Φωνή, Πιάνο

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Αξιολογήσεις

Click to rate

Σχετικά

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

Σχετικά με Εθνικός ύμνος του Λιβάνου

Ο εθνικός ύμνος του Λιβάνου γράφτηκε από τον Ρασίντ Ναχλέ και συνθέτης του είναι ο Γουαντίχ Σαμπρά. Καθιερώθηκε στις 12 Ιουλίου του 1927 προτού γίνει ξανά ανεξάρτητο κράτος ο Λίβανος από τη γαλλική Εντολή Διοίκησης.
The above text from the Wikipedia article "Εθνικός ύμνος του Λιβάνου" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other users also liked