Εθνικός ύμνος της Χιλής (Himno Nacional de Chile)

Πιάνο, Φωνή, SATB

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Αξιολογήσεις

Click to rate

Σχετικά με Εθνικός ύμνος της Χιλής

Ο εθνικός ύμνος της Χιλής είναι γνωστός και ως Canción Nacional. Εξελίχτηκε μέσα από δυο διαφορετικές εκδοχές. Γράφτηκε από τους Εουσέμπιο Λίγιο και Ραμόν Καρνισέρ κι έχει 6 τμήματα και την επωδό.
The above text from the Wikipedia article "Εθνικός ύμνος της Χιλής" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other arrangements

Other users also liked