Τρίγωνα κάλαντα (Jingle Bells)

Beginner piano

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Αξιολογήσεις

Click to rate

Σχετικά

This arrangement is perfect for the absolute beginner. Look out for the right hand shift upwards in bar 13 and down again in bar 17.

Σχετικά με Τρίγωνα κάλαντα

Τα Τρίγωνα κάλαντα, στα αγγλικά Jingle Bells και η πρωτότυπή του ονομασία One Horse Open Sleigh, είναι ένα από τα πιο γνωστά αμερικανικά τραγούδια στον κόσμο. Καταγράφηκε από τον James Lord Pierpont και δημοσιεύτηκε υπό τον τίτλο "One Horse Open Sleigh" το φθινόπωρο του 1857. Υποστηρίχθηκε ότι αρχικά γράφτηκε για να τραγουδηθεί σε μια χριστουγεννιάτικη συναυλία από ένα Κυριακό σχολείο. Ωστόσο, οι ιστορικοί αμφισβητούν αυτό, δηλώνοντας ότι ήταν πάρα πολύ κοσμικό και δεν αρμόζει να τραγουδηθεί από μια παιδική χορωδία για την περίσταση.
The above text from the Wikipedia article "Τρίγωνα κάλαντα" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other arrangements

Buy printed editions

We have selected some printed editions we think may be useful.

Other users also liked