Τρίγωνα κάλαντα (Jingle Bells)

Vocal line

Μικρογραφία παρτιτούρα

Ακούστε

Be the first to add a recording or video.

Αξιολογήσεις

Click to rate

Σχετικά

This is the version of Jingle Bells as it is most commonly sung today. Only the first verse is included, the lyrics of which differ slightly from Pierpont's original version, published in 1857. Pierpont's original song also had a different chorus melody. It is unknown who replaced the chorus melody and the words with those of the modern version.

For the words of Pierpont's other verses visit en.wikipedia.org/wiki/Jingle_bells

Σχετικά με Τρίγωνα κάλαντα

Τα Τρίγωνα κάλαντα, στα αγγλικά Jingle Bells και η πρωτότυπή του ονομασία One Horse Open Sleigh, είναι ένα από τα πιο γνωστά αμερικανικά τραγούδια στον κόσμο. Καταγράφηκε από τον James Lord Pierpont και δημοσιεύτηκε υπό τον τίτλο "One Horse Open Sleigh" το φθινόπωρο του 1857. Υποστηρίχθηκε ότι αρχικά γράφτηκε για να τραγουδηθεί σε μια χριστουγεννιάτικη συναυλία από ένα Κυριακό σχολείο. Ωστόσο, οι ιστορικοί αμφισβητούν αυτό, δηλώνοντας ότι ήταν πάρα πολύ κοσμικό και δεν αρμόζει να τραγουδηθεί από μια παιδική χορωδία για την περίσταση.
The above text from the Wikipedia article "Τρίγωνα κάλαντα" text is available under CC BY-SA 3.0.

Other arrangements

Buy printed editions

We have selected some printed editions we think may be useful.

Other users also liked