Μικρογραφία παρτιτούρα

Αξιολογήσεις του/της "Su l'Arno Andiam" Romanza for Clarinet and Piano

Thanks for posting a review!

Like this piece?

Like Cantorion?

Επιστροφή Add review

2 review(s)

"Su l'Arno Andiam" Romanza for Clarinet and Piano Rating: 5.00 out of 5 based on 2 reviews.
    • Η σύνθεση είναι πολύ όμορφη και προσαρμοσμένη σε μαθητές του δημοτικού σχολείου μουσική .

    • Albert Nađ · 20 Ιούλιος 2012