Μενού ανασχηματισμό

2 Δεκέμβριος 2009

Έχουμε ανακατεύεται μενού μας να Καντωριον πιο εύκολο στη χρήση. Όλα πήρε αρκετά φιλοσοφική όπως το σχεδίασε? Έπρεπε να φτάσουμε στην ουσία του τι Καντωριον κάνει για τους ανθρώπους.

Το συμπέρασμά μας; Από τη μία πλευρά, προσφέρουμε μερικά πράγματα για δωρεάν: παρτιτούρες, καταχωρήσεις συναυλία και ηχογραφήσεις. Και από την άλλη πλευρά, Καντωριον είναι ένα μέρος για να έχουν (μουσική), τη διασκέδαση και να γίνει μέρος μιας κοινότητας.

Και αυτό είναι που θα δείτε στο νέο μενού. Ελπίζω να σας αρέσει!

Other news